VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. JIŘÍ ŠRÁMEK, MOKRÁ - HORÁKOVO nás


MVDr. Jiří Šrámek
nar. 1974 v Brně
FVU 1993 - 1999
poslední rok intenzivní spolupráce
s veterinární klinikou PRIMAVET,          Kroměříž.
Mgr. Dita Kellnerová
nar. 1975 v Brně
Střední zdravotnická škola
obor: všeobecná sestra
LF MU 1996 - 2002
obor: Zdravotní vědy
SEVARON PORADENSTVÍ, Brno 2001-2010
vedoucí Diagnostické laboratoře.


Irma Šrámková
nar. 1975 v Brně
Střední zdravotnická škola
obor: zdravotní laborant
FNB, onkohematologie 1995 - 2000
SEVARON PORADENSTVÍ, Brno 2001-2003Ordinace
Vchod do ordinace
Ultrazvukové vyšetření
Ultrazvukové vyšetření

© Veterinární ordinace MVDr. Jiří Šrámek. Designed by Hana Lepková.